Výbor ZO SZCH Spišská Belá

 

Predseda a pokladník:             František STRAKA

                                             Telefón: 0903766387

                                             E-mail: straka.frantisek@slovanet.sk

                                             Záhradná 15,  059 01  Spišská Belá

 

Podpredseda:                          Vladimír ŠATALA

                                              Telefón: 0910387674

                                              E-mail: satalavladimir@azet.sk

                                              Kruhová 95, 059 71  Ľubica

 

Tajomníčka:                              Helena RAVINGEROVÁ

                                               Telefón: 0911387144

                                               E-mail: helena.ravingerova@gmail.com

                                               Potočná 45,  900 84  Báhoň

 

 

 

Registrátor ZO:                         Eduard KREMPASKÝ

                                               Telefón: 0904884353

                                               E-mail: nemá

                                               Družstevná 89,  059 01  Spišská Belá

 

Revízor ZO:                              Rastislav TOMALA

                                               Telefón: 0908984872

                                               E-mail: tomalarastislav@gmail.com

                                               Štefánikova 3,  059 01  Spišská Belá