Novinky


Prajeme všetkým našim členom, ďalej všetkým chovateľom, ako aj návštevníkom tejto stránky v roku 2017 veľa zdravia, šťastia a pohody.