Rodové obrúčky

Rodové obrúčky na nasledujúci rok treba objednávať a zároveň zaplatiť vždy (naraz aj s členským príspevkom) najneskôr na výročnej členskej schôdzi.

Analytický kľúč skupín holubov a veľkosti registračných obrúčok

Veľkosti registračných obrúčiek pre holuby:

Analytický kľúč skupín holubov:

1. Letúny

2. Štruktúrové

3. Sovky

4. Farbisté

5. Bubláky

6. Sliepočky

7. Bradavičnaté

8. Hrvoliaky

9. Tvarové

 

Veľkosti registračných obrúčok:

vnútorný priemer

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

 

7 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglický tipler výstavný, bačanský, berlínsky dlhozobý, birminghamský kotrmeliak, breslavský, budapeštiansky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý hladkonohý, budapeštiansky zrkadlový, ceglédsky krátkozobý, čilik, elblanžský, féleďházsky, gdanský, hamburský, jágerský, kaliningradský hladkonohý, kiškunféleďházsky, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, košický letún, mníška, moskovský čiernobiely, moskovský zrkadlový, mooke, novosadský krátkozobý, orientálny kotrmeliak, pražský krátkozobý, pražský stredozobý, poľská straka, poľský farebnohlávok, maďarský sivko, rumunský bielochvostý, rumunský holokrký, rakovnícky kotrmeliak, rostovský, rževský, segedínsky, slovenský vysokoletún, štralsundský, srbský vysokoletún, štetínsky, štargardský trasokrký letún, tagangorský, temešvársky, tipler, viedenský krátkozobý, viedenský zrkadlový, viedenský dlhozobý.

Štruktúrové: pávik, čínsky holub

Sovky: aachenská, figurita, hamburská bielochvostá, talianska, tuniská, poľská, staronemecká.

Farbisté: hýľ, ľadniak hladkonohý, škorec

Bubláky: arabský

Sliepočky: nemecká modenská sliepočka.

Hrvoliaky: brnenský hrvoliak.

 

8 mmm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglická straka, anglický long, berlínsky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý pančuškatý, český letún papučatý, čínsky letún, dánsky letún, debrecínsky kotrmeliak, hanoverský, kazaňský, kazašský, nemecké dlhozobé letúny hladkonohé, poľský sivko, poľská straka, viedenský dlhozobý papučatý, nikolajevský, regensburský, viedenský dlhozobý

Sovky: anatolská, domino, nemecká štítová, africká /jednofarebná/, nemecká farebnochvostá, staroholandská, turbit

Farbisté: český cíbik hladkonohý, český holub, český lysko bielochvostý hladkonohý, durínsky cíbik, franský štítnik, kňaz hladkonohý, norimberský škovránok, sliezsky farebnohlávok holonohý.

Štruktúrové: parochniak, staroholandský kapucín

Bubláky: altenburský, francúzsky

Hrvoliaky: aachenský, amsterdamský, anglický hrvoliak malý, český stavák, český hrvoliak sivý, durínsky bielohlávok, elster, hesenský, marcherský, moravský bielohlávok, norvichský, sliezsky, starvičský, štajger, voorburský štítnik.

Tvarové: damascénsky holub, práchenský kánik.

 

9 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: kaliningradský papučatý, perzský kotrmeliak, rostovský postavový, štargardský trasokrký letún papučatý, volžský.

Štruktúrové: brčkáň, indický pávik.

Farbisté: sliezsky farebnohlávok.

Sovky: anglická owl, orientálne, turbitín.

Sliepočky: modena / od roku 1998, predtým 8 mm/.

Bradavičnaté: česká bagdeta, franská bagdeta, ostravská bagdeta, nemecký indián, norimberská bagdeta, štajnhajmská bagdeta, dragún, kariér /od roku 1998, predtým 10 mm/, španier.

Hrvoliaky: moravský hrvoliak sedlatý /od roku 1998, predtým 8 mm/, moravský moriak, slovenský hrvoliak, francúzsky hrvoliak, staronemecký hrvoliak.

Tvarové: karnó, koburský škovránok, moravský pštros, /od roku 1998, predtým 10 mm/, nemecký výstavný holub, libanonský, rys, Show racer španier

 

10 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: budapeštiansky letún papučatý, poľská krimka, severokaukazský postavový.

Sliepočky: florentínsky holub, /od roku 1998, predtým 9 mm/, king /od roku 1998, predtým 9 mm/, maltéz /od roku 1998, predtým 9 mm/, viedenská sliepočka /od roku 1998, predtým 9 mm/.

Hrvoliaky: anglický hrvoliak, maďarský hrvoliak,

Bradavičnaté: francúzska bagdeta, moravská bagdeta, indián, /od roku 1998, predtým 9 mm/.

Tvarové: benešovský sedliacky, exhibičný homér, gigant homér, košoa, mondén /hladkonohý/, štraser, texan.

Farbisté: ľadniak papučatý

 

11 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: berlínsky bielochvostý papučatý, staroholandský papučatý

Štruktúrové: šmalkaldský farebnohlávok.

Farbisté: český cíbik papučatý, český lysko bielochvostý papučatý, lastovička papučatá, saský štítnik, staronemecký farebnohlávok

Hrvoliaky: bavorský, hrvoliak sedlatý papučatý /od roku 1998, predtým 12 mm/, hanácky hrvoliak /od roku 1998, predtým 12 mm/, saský.

Tvarové: lahore, mondén /pančuškatý/, montaubánec, piešťanský obor, riman, antverpský výstavný /Show Antwerp/, anglický výstavný /Show Homer/.

 

12 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Farbisté: kňaz, mních.

Bubláky: bernburský, drážďanský štítový /od roku 1998, predtým 11 mm/, bucharský, český, vogtlandský, nemecký jednovrkočatý /od roku 1998, predtým 11 mm/, nemecký dvojvrkočatý.

Hrvoliaky: gentský, holandský, pomoranský.

Tvarové: maďarský papučatý

 

Poznámka:

Holubárska sekcia EE zatiaľ oficiálne neinformovala o zmenách v obrúčkovaní.

 

Veľkosti registračných obrúčiek pre hydinu:

 

 

PLEMENO                                                                                       Obrúčka  Obrúčka
                                                                                                               1,0 - 0,1

  • Husi

Alsaská                                                                                                     22 - 22
Cellská                                                                                                      24 - 24
Česká                                                                                                       24 - 24
Česká chocholatá                                                                                      24 - 24
Dypolcká                                                                                                  24 - 24
Emdenská                                                                                                27 - 27
Francká                                                                                                   22 - 22
Kučeravá                                                                                                 24 - 24
Labutia                                                                                                    24 - 24
Landéska                                                                                                27 - 27
Německá nosná                                                                                       27 - 27
Pomoranská                                                                                            27 - 27
Slovenská                                                                                               27 - 27
Suchovská                                                                                              27 - 27
Štainbašská                                                                                            24 - 24
Tuluzská                                                                                                 27 - 27

  • Kačice domáce

Americká pekingská                                                                                18 - 18
Čiarkovaná                                                                                              15 - 15
Elsberská                                                                                               20 - 20
Indický bežec                                                                                         13 - 13
Kajuga                                                                                                   16 - 16
Kampbelka                                                                                             15 - 15
Orpingtonská                                                                                          16 - 16
Pekingská kolmá                                                                                    18 - 18
Pomoranská                                                                                           18 - 18
Ruánská , Ruánska svetlá                                                                       18 - 18
Saská                                                                                                    18 - 18
Smaragdová                                                                                            11 - 11
Vysokohniezdiaca                                                                                   13 - 13
Zdrobnená                                                                                                 9 - 9
Pižmová                                                                                                 22 - 18

  • Morky

Česká                                                                                                    27 - 24

Naraganset                                                                                             27 - 24
štandardné (bronzová, čiernokrídla, bílá, čierna, červená bielochvostá )         27 - 24
štandardné (medená, okrová, čiernobíela, modrá, červená, žltá)                   24 - 22

  • PERLIČKA DOMÁCA

Perlička                                                                                                   16 - 16

  • KUR DOMÁCÍ

Amrokska                                                                                                22 - 20
Amrokska zdrobnená                                                                                15 - 13
Andalúzka                                                                                               18 - 16
Andalúzka zdrobnělá                                                                                13 - 11
Antverpský bradáč                                                                                    11 - 9
Apenzelský chocholáč                                                                              16 - 15
Araukana                                                                                                 18 - 16
Araukana zdrobnená                                                                                 13 - 11
Asilka                                                                                                      20 - 18
Asilka zdrobnená                                                                                      15 - 13
Australka                                                                                                 22 - 20
Australka zdrobnená                                                                                 15 - 13
Bantamka                                                                                                11 - 9
Barneveldka                                                                                              20 - 18
Barneveldka zdrobnená                                                                              15 - 13
Basetka                                                                                                   13 - 11
Bílefeldka                                                                                                 22 - 20
Bílefeldka zdrobnená                                                                                 15 - 13
Bojovníčka indická                                                                                    27 - 22
Bojovníčka indická zdrobnená                                                                    18 - 15
Bojovníčka yamato                                                                                   18 - 16
Bojovníčka ko šamo                                                                                  13 - 11
Bojovníčka madraská                                                                                22 - 20
Bojovníčka novoanglická                                                                            20 - 18
Bojovníčka novoanglická zdrobnená                                                            11 - 9
Bojovníčka staroanglická                                                                           20 - 18
Bojovníčka staroanglická zdrobnená                                                           13 - 11
Bojovniíčka šamo                                                                                      24 - 22
Bojovníčka tuzo                                                                                        16 - 15
Brabantka                                                                                                18 - 16
Brabantka zdrobnená                                                                                13 - 11
Brahmanka                                                                                              27 - 24
Brahmánka zdrobnená                                                                              18 - 16
Brakelka                                                                                                  18 - 16
Brakelka zdrobnená                                                                                  13 - 11
Breda                                                                                                      20 - 18
Breda zdrobnená                                                                                      16 - 15
Česká kura                                                                                              18 - 16
Česká slepka zdrobnená                                                                           13 - 11
Drážďanka                                                                                               20 - 18
Drážďanka zdrobnená                                                                               15 - 13
Džerzejka                                                                                                24 - 22
Faverolka lososovitá nemecká                                                                   22 - 20
Faverolka lososovitá nemecká zdrobnená                                                   16 - 15
Fénixka                                                                                                   18 - 16
Fénixka zdrobnělá                                                                                    13 - 11
Forverka                                                                                                  20 - 18
Forverka zdrobnená                                                                                  13 - 11
Hamburčanka                                                                                          16 - 15
Hamburčanka zdrobnená                                                                          13 - 11
Hodvábnička                                                                                            16 - 15
Hedvábnička zdrobnená                                                                            13 - 11
Hempšírka                                                                                               22 - 20
Hempšírka zdrobnená                                                                               15 - 13
Holandská chocholatá                                                                              18 - 16
Holandská chocholatá zdrobnená                                                              13 - 11
Holandská trpasličia                                                                                 11 - 9
Holokrčka                                                                                                20 - 18
Holokrčka zdrobnená                                                                                13 - 11
Hudánka                                                                                                  20 - 18
Hudánka zdrobnená                                                                                  15 - 13
Japonka chabo, Japonka okina chabo                                                        13 - 11
Jokohama                                                                                                18 - 16
Jokohama zdrobnená                                                                                13 - 11
Kočinka                                                                                                   27 - 24
Kočinka zdrobnená                                                                                   16 - 15
Lafléška                                                                                                  20 - 18
Lafleška zdrobnená                                                                                  15 - 13
Lakenfeldka                                                                                             16 - 15
Lakenfeldka zdrobnená                                                                             13 - 11
Langšanka nemecká                                                                                22 - 20
Langšanka nemecká zdrobnená                                                                15 - 13
Leghornka                                                                                               18 - 16
Leghornka zdrobnená                                                                               13 - 11
Malajka                                                                                                   24 - 22
Malajka zdrobnená                                                                                   16 - 15
Maranska                                                                                                22 - 20
Maranska zdrobnená                                                                                15 - 13
Minorka                                                                                                   20 - 18
Minorka zdrobnená                                                                                   13 - 11
Mosetka                                                                                                  11 - 9
Oravka                                                                                                    22 - 20
Oravka zdrobnená                                                                                    15 - 13
Orlovka                                                                                                   22 - 20
Orlovka zdrobnená                                                                                   15 - 13
Orpingtonka                                                                                            22 - 20
Orpingtonka zdrobnená                                                                            15 - 13
Paduánka                                                                                               18 - 16
Paduánka zdrobnená                                                                               13 - 11
Plymutka                                                                                                22 - 20
Plymutka zdrobnená                                                                                15 - 13
Polská zelenonôžka                                                                                18 - 16
Rodajlendka                                                                                            22 - 20
Rodajlendka zdrobnená                                                                            15 - 13
Sasexka                                                                                                 22 - 20
Sasexka zdrobněná                                                                                 15 - 13
Sebritka                                                                                                  11 - 9
Siamská hedvábnička                                                                              13 - 11
Sultánka                                                                                                 18 - 16
Sumatranka                                                                                            18 - 16
Sumatranka zdrobnená                                                                            13 - 11
Španielka                                                                                                20 - 18
Španielka zdrobnená                                                                               13 - 11
Šumavanka                                                                                             20 - 18
Šumavanka zdrobnená                                                                             15 - 13
Velsumka                                                                                                20 - 18
Velsumka zdrobnená                                                                                15 - 13
Vlaška                                                                                                    18 - 16
Vlaška zdrobnená                                                                                     13 - 11
Vranohlavka                                                                                             20 - 18
Vranohlavka zdrobnená                                                                             13 - 11
Vyandotka                                                                                               20 - 18
Vyandotka zdrobnená                                                                               15 - 13
Východofrízska čajka                                                                               18 - 16
Východofrííska čajka zdrobnená                                                                13 - 11

 

Veľkosti registračných obrúčiek pre bažanty:

vedecký názov

slovenský názov

veľkosť v mm

 

 

 

Ithaginis cruentus

bažant krvavý

9

Chrysolophus pictus

bažant Zlatý + mutácie

10

Polyplectron bicalcaratum

páví

11

Phasianus colchicus

obyčajný

12

Lophura bulveri

Bulwerov

12

Lophura edwardsi

Edwardsov

12

Calophasis elliotti

Elliottov

12

Calophasis humiae

Humeov

12

Lophura imperialis

cisársky

12

Pucrasia macrolopha

chocholatý

12

Syrmaticus reevesii

kráľovský

12

Graphophasianus soemmeringii

medený

12

Chrysolophus amherstiae

diamantový

12

Calophasis mikado

mikádo

12

Lophura leucomelana

nepálsky

12

Lophura diardi

prelát

12

Lophura inornata

Salvadorov

12

Lophura erythrophthalma

červenolíci

12

Argusianus argus

argus páví

14

Catreus wallichii

Wallichov

14

Lophura swinhoei

sedlatý (Swinhoeov)

14

Lophura nicthemera

strieborný

14

Tragopan satyra

tragopan (satyr) rožkatý

14

Crossoptilon auritum

ušatý

15

Crossoptilon mantchuricum

mandžuský

15

Crossoptilon crossoptilon

tibetský

15

Lophophorus impejanus

lesklý

15