Informácie o nás

Naša ZO má t.č. 24 členov, z toho 4 mladých chovateľov. Máme chovateľov králikov, hydiny, vodnej hydiny, holubov, exotov, ktorí sa doteraz prezentovali na rôznych výstavách. Tradíciou nášho zväzu je pravidelná prezentačná výstava v rámci Spišského zemiakárskeho jarmoku, ktorá sa teší veľkej obľube. Poslednú dobu prešla naša organizácia zmenami, ktoré spejú ku skvalitneniu našej práce, o čom svedčí aj táto web stránka. Ďalším krokom ku zvyšovaniu úrovne našej ZO bolo aj zorganizovanie výstavy počas Spišského zemiakárskeho jarmoku v roku 2014 aj s posúdením králikov a tiež sme po prvý krát úspešne zorganizovali oblastnú výstavu v októbri 2014. Vďaka patrí vedeniu mesta Spišská Belá, ktoré nám poskytuje nielen finančnú, ale aj materiálnu pomoc pri organizovaní našich akcií.